Legacy of Luminaries

Sr. No. Year Name
1 2020 – Present Shri Shishir Jaipuria
2 2018 – 2020 Shri Rohit Relan
3 2016 – 2018 Shri. Gaurav Swarup, Kolkata
4 2014 – 2015 Shri. Sanjay Bhatia, New Delhi
5 2012 – 2013 Dr. Jyotsna Suri, New Delhi
6 2010 – 2011 Shri. K K Bangur, Kolkata
7 2009 Shri Ashok Kajaria, New Delhi
8 2008 Shri C K Dhanuka, Kolkata
9 2007 Shri K G Baalakrishnan, Coimbatore
10 2006 Shri Sushil Kr Jiwarajka, Mumbai
11 2005 Shri O P Lohia, New Delhi
12 2004 Shri Saroj Kumar Poddar, Kolkata
13 2003 Shri Ashwin Dani, Mumbai
14 2001 – 2002 Shri Vikram Kapur, New Delhi
15 2000 – 2001 Shri N Srinivasan, Chennai
16 1999 Shri Anand Kumar Agarwal, Kolkata
17 1998 Shri C H Mirani, Mumbai*
18 1997 Shri Vineet Virmani, New Delhi*
19 1996 Shri S N Agarwal, Bangalore
20 1995 Shri Prabir Chakrabarti, Kolkata
21 1994 Shri K K Kanoria, Mumbai
22 1993 Shri Kulwant Rai, New Delhi*
23 1992 Shri Deepak Banker, Chennai
24 1991 Shri J P Chowdhary, Kolkata
25 1990 Shri Chirayu R Amin, Baroda
26 1989 Dr Bansi Dhar, New Delhi*
27 1988 Shri M A Alagappan, Chennai
28 1987 Shri A K Rungta, Kolkata*
29 1986 Shri A S Kasliwal, Mumbai*
30 1985 Shri Yogendra K Modi, New Delhi
31 1984 Dr V L Dutt, Chennai*
32 1982 – 1983 Shri Sudhir Jalan, Kolkata
33 1980 – 1981 Dr Shantilal K Somaiya, Mumbai*
34 1978 – 1979 Shri A K Jain, Kolkata*
35 1976 – 1977 Dr K N Modi, Modinagar*
36 1974 – 1975 Shri Kantikumar Poddar, Mumbai*
37 1972 – 1973 Shri H S Singhania, Kolkata*
38 1970 – 1971 Cav Dr G K Devarajulu, Coimbatore*
39 1968 – 1969 Shri Babubhai M Chinai, Mumbai*
40 1966 – 1967 Shri R H Mody, Kolkata
41 1964 – 1965 Rai Bahadur G M  Modi, Modinagar*
42 1962 – 1963 Dr DC Kothari, Chennai*
43 1960 – 1961 Shri Surottam P Huthesing,  Ahmedabad*
44 1958 – 1959 Shri Lakshmipat Singhania, Kolkata*
45 1954 – 1957 Shri GD Somani, Mumbai*
46 1952 – 1953 Shri Mohanlal Shah,  Kolkata*
47 1948 – 1951 Shri Shanti Prasad Jain, Kolkata*
48 1946 – 1947 Shri Sakarlal Balabhai, Ahmedabad*
49 1944 – 1945 Sir Rahimtolla M Chinoy, Mumbai*
50 1942 – 1943 Shri Karam Chand Thapar, Kolkata*
51 1940 – 1941 Sir Shri Ram, New Delhi*
52 1938 – 1939 Sir Padampat Singhania, Kanpur*
53 1936 – 1937 Shri GD Birla, Kolkata*
54 1934 – 1935 Shri Kasturbhai Lalbhai, Ahmedabad*

* Since deceased