1934 & 1935

Shri Kasturbhai Lalbhai, Ahmedabad *

1936 & 1937

Shri G D Birla, Kolkata *

1938 & 1939

Sir Padampat Singhania, Kanpur *

1940 & 1941

Sir Shri Ram, New Delhi *

1942 & 1943

Shri Karam Chand Thapar, Kolkata *

1944 & 1945

Sir Rahimtolla M Chinoy, Mumbai *

1946 & 1947

Shri Sakarlal Balabhai, Ahmedabad *

1948-50 & 1951

Shri Shanti Prasad Jain, Kolkata*

1952 & 1953

Shri Mohanlal Shah, Kolkata *

1954-56 & 1957

Shri G D Somani, Mumbai *

1958 & 1959

Shri Lakshmipat Singhania, Kolkata *

1960 & 1961

Shri Surottam P Huthesing, Ahmedabad *

1962 & 1963

Dr D C Kothari, Chennai *

1964 & 1965

Rai Bahadur G M Modi, Modinagar *

1966 & 1967

Shri R H Mody, Kolkata

1968 & 1969

Shri Babubhai M Chinai, Mumbai *

1970 & 1971

Cav Dr G K Devarajulu, Coimbatore *

1972 & 1973

Shri H S Singhania, Kolkata

1974 & 1975

Shri Kantikumar R Poddar, Mumbai

1976 & 1977

Dr K N Modi, Modinagar*

1978 & 1979

Shri A K Jain, Kolkata *

1980 & 1981

Dr Shantilal K Somaiya, Mumbai*

1982 & 1983

Shri Sudhir Jalan, Kolkata

1984

Dr V L Dutt, Chennai

1985

Shri Yogendra K Modi, New Delhi

1986

Shri A S Kasliwal, Mumbai *

1987

Shri A K Rungta, Kolkata *

1988

Shri M A Alagappan, Chennai

1989

Dr Bansi Dhar, New Delhi*

1990

Shri Chirayu R Amin, Baroda

1991

Shri J P Chowdhary, Kolkata

1992

Shri Deepak Banker, Chennai

1993

Shri Kulwant Rai, New Delhi*

1994

Shri K K Kanoria, Mumbai

1995

Shri Prabir Chakrabarti, Kolkata

1996

Shri S N Agarwal, Bangalore

1997

Shri Vineet Virmani, New Delhi*

1998

Shri C H Mirani, Mumbai*

1999

Shri Anand Kumar Agarwal, Kolkata

2000 & 2001

Shri N Srinivasan, Chennai

2001 & 2002

Shri Vikram Kapur, New Delhi

2003

Shri Ashwin Dani, Mumbai

2004

Shri Saroj Kumar Poddar, Kolkata

2005

Shri O P Lohia, New Delhi

2006

Shri Sushil Kr Jiwarajka, Mumbai

2007

Shri K G Baalakrishnan, Coimbatore

2008

Shri C K Dhanuka, Kolkata

2009

Shri Ashok Kajaria, New Delhi

2010 & 2011

Shri. K K Bangur, Kolkata

2012-2013

Dr. Jyotsna Suri, New Delhi

2014-2015

Shri. Sanjay Bhatia, New Delhi

2016-2018

Shri. Gaurav Swarup, Kolkata

2018-2020 Shri Rohit Relan
2020 – Present Shri Shishir Jaipuria

 

*Since deceased